Questions? +919880635540ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

1.

ಹೆಸರು:

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ರಾಯಚೂರು


2.

ವಿಳಾಸ:

 

ಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರಭು ಟೆಂಪಲ್ ರಸ್ತೆ, ಅಮರ್ಖೆಡ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು-584103.

ರಾಜ್ಯ:ಕರ್ನಾಟಕ

ಪಿನ್ ಕೋಡ್-584103


3.

ಅನುದಾನಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ / ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡಳಿಯ ಹೆಸರು

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ,ಬೆಂಗಳೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ

 

4.

ಹೆಸರು

ಸ್ಥಾನೀಕರಣ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ.

ಶ್ರೀ ವೈ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ

ಪ್ರಧಾನ,

+919880635540


5

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಇಮೇಲ್.

 

ಇಮೇಲ್: principalgptr@gmail.com