Questions? +919880635540


ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು
01 ಸುರೇಶ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಗಣಕಯಂತ್ರ ವಿಭಾಗ
02 ಡಿ ಸಕರ್ ಬೋಧಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ
03 ಎಂ ಡಿ ಖಾಜಾ ಮುಸ್ತಾಕ್ ಹುಸೇನ್ ಬೋಧಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಿಭಾಗ
04 ಎಂ ಮರೆಪ್ಪ ಬೋಧಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ
05 ಶಶಿಕಾಂತ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ
06 ಜಂಗ್ಲಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ
07 ಎಂ ಡಿ ಗೌಸ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ
08 ಪಖೇರ್ ನಾಯಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗ
09 ನಾಗರಾಜ್ ಸಹಾಯಕ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗ