Questions? +919880635540


ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ
01 ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಾಗ-ಸಹಾಯಕ
02 ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಾಗ-ಸಹಾಯಕ
03 ರಂಗನಾಥ್ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಾಗ-ಸಹಾಯಕ
04 ಅಡಪ್ಪ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಾಗ-ಸಹಾಯಕ
05 ಬಾಗಯ್ಯ ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗ-ಸಹಾಯಕ
06 ಕಿಶನ್ ರಾವ್ ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗ-ಸಹಾಯಕ
07 ರಜನಿಕಾಂತ್ ದಿವಟೆ ಟೈಪಿಸ್ಟ್
08 ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪಿವೊನ್
09 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಿವೊನ್